نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٦

سفر کردم که یادم بری/ دیدم نمی ری!

بابا چقد سریشی!نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند