نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ٤:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱

سلام و عشق...

 

دوستان! یاران! عزیزان! سال نو مبارک!

امیدوارم این سال واسه هممون سالی پر از نیکی و بهروزی و سلامت باشه.

انشالله خدا به بی زنها زن، بی شوهرها شوهر، بی خانه ها خانه و به پولها پول عطا کنه!

انشالله خدا از درمندها درد، قرضمندها قرض، مشکل دارها مشکل و مریضی دارها مریضی رو بگیره!

 

چه دعایی بهتر از دعای خواجه شیراز:

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

 

سلامت و سربلند باشید...

کلمات کلیدی :سال نو و کلمات کلیدی :1390