نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩

اصبغ بن نباته گوید: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود « زمانی بر مردم می آید که عمل زشت، برتری کامل پیدا کند و خودسازی نموده(زشت)، جلوه گری نماید. پرده از روی محرمات برداشته شود، زنا آشکار می گردد و مال یتیمان را حلال دانسته و می خورند، کم فروشی نمایند و شراب را به جای آب انگور حلال دانند و رشوه را به عنوان هدیه حلال شمارند. خیانت در امانت را جایز می دانند، مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها شوند. (در لباس یا هم جنس گرایی، با این که پیامبر صلی الله علیه و آله مردانی را که شبیه زنها و زنانی که شبیه مردها شوند را لعنت نمود.) به حدود و احکام نماز اعتنا نمی کنند، در آن زمان برای غیر خدا(سیاحت، تجارت، ریا، سیاست و...) حج کنند.

در آن زمان گاهی ماه شب اول، آن قدر بزرگ دیده می شود که به نظر دو شبه می آید و گاهی در شب اول دیده نمی شود. پس چون ماه دیده نمی شود، روز اول رمضان را روزه نمی گیرند و روز عید فطر(که روزه در آن روز حرام است) را روزه می گیرند.

در آن زمان مراقب باشید، مراقب باشید، مبادا حداوند ناگهان انتقام گیرد (خشم خدا و بلایای طبیعی)، همانا در پس آن زمان مرگ سریع و عجیبی خواهد بود، به گونه ای که مرد به هنگام صبح سالم است و شب به خاک سپرده می شود، شب زنده و صبح مرده است. در آن زمان پیش از آنکه به بیماری مرگ مبتلا شوند، واجب است وصیت خود را بکنند و نماز را در اول وقت به جا آورند، مبادا تا آخر وقت اجل مهلت ندهد. رکدام از شما که آن زمان را درک کند، شب نخوابد مگر با طهارت(وضو) و اگز بتواند در تمام احوال با طهارت باشد، زیرا نمی داند ملک الموت چه وقت به سراغ او می آید.

من شما را ترساندم، اگر بترسید و فهماندم اگر بفهمید و پند دادم، اگر پند بگیرید، در نهان و آشکار از خدا بترسید و (سعی کنید) مسلمان بمیرید، چه هرکس غیر از اسلام، دینی قبول کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران.

کلمات کلیدی :آخرالزمان و کلمات کلیدی :حضرت علی