نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦

سلام به همه دوستان، من که با این شعر خیلی حال کردم، باید دید نظر شما چیه امیدوارم خوشتون بیاد:

حــــدیث کــــودکــــی و خــــودپرستــــی / رهــا کن، کان خماری بود و مستی

چو عمر از سی گذشت و یا که از بیست / نمی شاید دگر چون غافلان زیست

نشــــاط عمــــر باشــــد تـــا چهـــل ســال / چهــل رفتــه فــرو ریزد پـر و بال

پــــس از پنجـــــه نباشــــــد تنـــدرستــــی / بصر کنـــدی پذیرد پـــای سســـتی

چــــو شصت آمد، نشســـت آمـــد پدیـــدار / چــو هفتــاد آمـد افتــاد آلت از کـار

بــــه هشتـــاد و نــــود چــون در رسیــدی / بسا سختی که از گیـــتی کشیـــدی

از آنجـــا گـــر بـــه صـــد منــزل رسانــی / بود مرگی بــه صورت زندگـــانی

حکیم نظامی گنجوی

کلمات کلیدی :نظامی